Recensioner av Locus Solus

Raymond Roussels Locus Solus kom från tryckeriet i mitten av december, men vi satte första recensionsdag till den 31 januari. Då skrev Fabian Kastner fint om boken i Svenska Dagbladet. Sedan har recensionerna fortsatt att komma, om än utspritt: Kristianstadsbladet, Kulturdelen, Bernur, Tidningen Kulturen och Norrköpings Tidningar har skrivit om romanen med varierande grad av entusiasm.

Den avgjort mest passionerade recensionen står emellertid Carl-Michael Edenborg för i Aftonbladet. Han hyllar Roussels prioritering av poesi framför psykologism och Locus Solus för att den skänker “en ovärderlig pust av syre i denna trötta sump” som utgörs av vår tids romanideal. Finare omdöme kan en bok knappast få.