Disputation och bokmässa

Det har hänt en del sedan sist:

Den 19 september disputerade en av Sphinx förläggare, Kristoffer Noheden, med avhandlingen Haloed objects on mental parade: myth and magic in post-war surrealist cinema och är numera alltså filosofie doktor i filmvetenskap.

Haloed

Kort därefter drog förlaget till bokmässan i Göteborg. Vi sålde en massa böcker och träffade en hel del nya och gamla läsare. Så här såg det ut i montern vi delade med Vertigo förlag.

Bokmässan1

Bokmässan2

Bokmässan3

Nu väntar vi på recensioner av Galen kärlek och planerar kommande utgivning.