Disputation och bokmässa

Det har hänt en del sedan sist:

Den 19 september disputerade en av Sphinx förläggare, Kristoffer Noheden, med avhandlingen Haloed objects on mental parade: myth and magic in post-war surrealist cinema och är numera alltså filosofie doktor i filmvetenskap.

Haloed

Kort därefter drog förlaget till bokmässan i Göteborg. Vi sålde en massa böcker och träffade en hel del nya och gamla läsare. Så här såg det ut i montern vi delade med Vertigo förlag.

Bokmässan1

Bokmässan2

Bokmässan3

Nu väntar vi på recensioner av Galen kärlek och planerar kommande utgivning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>