omslag-valerie-framsida
Efter ett litet uppehåll i Sphinxutgivningen återvänder vi med den tjeckiska surrealistiska klassikern Valérie och hennes underbara vecka av Vítězslav Nezval!

Nezval var poet och var med och grundade surrealistgruppen i Prag år 1934. Han skrev Valérie och hennes underbara vecka året därpå, men romanen publicerades först tio år senare. Nu utkommer den för första gången på svenska, i översättning av Karin Mossdal. Volymen inkluderar även ett fylligt efterord av Kristoffer Noheden. Formgivning och omslag står Eva-Lotta Mattsson för.

Valérie och hennes underbara vecka är en skimrande legering av den gotiska romanen, den melodramatiska följetongen och fesagan. När Valérie får sin första menstruation omvandlas hennes verklighet av hastigt uppblossande begär. Likt en detektiv skärskådar Valérie skiftande identiteter och fördolda samband. Till slut blottlägger hon den hädiska hemligheten i familjehistoriens hjärta och finner den befriande sanningen om sig själv. Med lika delar svart humor och förtrollande äventyrslystnad har Vítězslav Nezval skapat en roman som raserar vanevardagens fängelse.

 

 

Följ förlaget på Instagram för löpande nyheter.