IMG_0042

NY BOK 15 SEPTEMBER

Nu är André Bretons emotsedda Galen kärlek släppt.

”Den konvulsiviska skönheten ska vara erotisk-beslöjad, explosiv-orörlig, tillfällig-magisk – eller inte alls.”

Sedan publiceringen av Galen kärlek 1937 har denna hyllning till den gränslösa, irrationella kärleken innehaft en central plats i surrealismens historia. Här redogör Breton för kärlekens omvälvande kraft, den objektiva slumpens ingrepp i vardagslivet och det upphittade föremålet som en profetisk kristallisering av begär.

 

För löpande nyheter om förlaget, se vår blogg.

Sphinx finns också på Facebook och Twitter.