ANDRÉ BRETON
SURREALISMENS MANIFEST
Översättning: Lars Fyhr, Elias Wraak, Mattias Forshage och Bruno Jacobs
Efterord och revidering av översättningen: Mattias Forshage
Omslag: Toyen
255 sidor, trådhäftad
ISBN 978-91-976568-7-0
SLUTSÅLD

 

”Jag tror på en framtida upplösning av dessa två till synes så oförenliga tillstånd, drömmen och verkligheten, i ett slags absolut verklighet, i vad man skulle kunna kalla en öververklighet, en surrealitet.”

I Surrealismens manifest lägger André Breton fram sina revolutionerande tankar om den automatiska skriften, drömmens närvaro i vardagen och nödvändigheten av att göra uppror. Här samsas polemiska utbrott med lyriska förhoppningar om surrealismens potential. Surrealismens manifest är lika mycket en samling ovärderliga dokument över den omvälvande era som var den tidiga modernismen, som fortsatt inspirerande omvärderingar av hela de konstnärliga, politiska och filosofiska fälten.

André Breton (1896–1966) var surrealismens grundare och främste teoretiker. I den här volymen samlas fyra av hans viktigaste texter. Tillsammans visar de på bredden och utvecklingen av det surrealistiska tänkandet, men också på dess kompromisslösa kärna, dess insisterande på att ”alla medel skall vara tillåtna för att ruinera idéerna om familjen, fäderneslandet och religionen”.