EMMA LUNDENMARK
HANS FRU JUDITH
Omslag och bilder: Niklas Nenzén
105 sidor, trådhäftad
ISBN: 978-91-978660-5-7
SLUTSÅLD

Möt Nora Can, Vulneros och Eledy del Edialfie. Emma Lundenmarks noveller och Niklas Nenzéns bilder öppnar portarna till en värld där trädstammar blöder och kaniner plötsligt intar en stad. Här finns fantastiska metamorfoser och underbara förvecklingar, men här destilleras också barndomens fasor till ett mörkt koncentrat som sipprar ut över sidorna. Berättelserna skimrar som de mest förtrollade sagor, men det är sagor av ett surrealistiskt slag där drömmen är granne med döden.

Hans fru Judith består av 13 noveller och sju bilder. Berättelser och bilder har korsbefruktat varandra – ibland har den ena slagit rot i den andra, ibland tvärtom. Tillsammans skapar Lundenmark och Nenzén en magisk plats där fantasin återuppfinner världen.

Emma Lundenmark debuterade 2010 med diktsamlingen Organica Fläktrum (Styx förlag). Hon har även gett ut ett flertal egenproducerade häften, uppträtt med poesi, musik och bild och gjort kortfilm. Hans fru Judith är hennes prosadebut.

Niklas Nenzén har tidigare illustrerat böcker av bland andra Louis Aragon och Eva Kristina Olsson och har gjort omslag till flera av Sphinx böcker. Han är medutgivare av den surrealistiska serietidningen Diabolik och har ställt ut teckningar och måleri i Sverige och internationellt.

Båda två är medlemmar i surrealistgruppen i Stockholm.